Akty prawne
Akty prawne
(Pełne teksty ustaw w formacie Word 6.0)

Kodeks karny z 1969 r.
Kodeks karny z 1997 r.
Kodeks karny wykonawczy z 1969 r.
Kodeks karny wykonawczy z 1997 r.
Kodeks postepowania karnego z 1969 r.
Kodeks postepowania karnego z 1997 r.
Konstytucja RP
Ustawa o ochronie danych osobowych
Ustawa - Prawo autorskie

Zobacz też
 • Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy w Warszawie
 • Europejski Trybunał Praw Człowieka

 • [Prawo karne] [Biografie karnistów] [Przestępstwa komputerowe] [Zbrodnia i kara] [Inne strony]
  [Zwroty i sentencje łacińskie][Galeria] [Kącik studenta] [Info]

  Teksty ustaw w wersji na dzień 20.12.1997 r

  © J. W. 1997


  Strona była odwiedzana od stycznia 1999 r.