Informacje

Strony „Prawa karnego” znajdują się na serwerze „Panda” w Sopocie (Uniwersytet Gdański).

Tak wyglądałem w 1997 r.

·  Jestem (m.in. oczywiście) pracownikiem (adiunktem) Uniwersytetu Gdańskiego (KatedraPrawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej na Wydziale Prawa i Administracji ). Tytuł „Prawo karne” należy rozumieć jako prawo karne materialne, co oznacza, że zagadnienia procesowe będą na tych stronach raczej wyjątkiem. Tematyka prezentowanych stron wyznaczana jest - nie będę ukrywał - przez moje zainteresowania. Nie będzie więc ograniczenia jedynie do polskiego, obowiązującego prawa. Wręcz przeciwnie - zagadnienia prawnoporównawcze (komparatystyczne) oraz historyczne mają tu zagwarantowane swoje miejsce. Już wkrótce na tych stronach pojawi się wiele ciekawych informacji i materiałów (mam nadzieję). Niebawem m.in. biografie wielkich polskich karnistów oraz materiały i artykuły m.in. na temat przestępstw komputerowych, kary śmierci czy też związków prawa karnego z literaturą piękną.

·  Osoby zainteresowane współpracą (tylko konkretne propozycje) proszę o korespondencję. Chętnie zamieszczę wartościowe opracowania z dziedziny prawa karnego, poszukuję też chętnych do pomocy przy projektowaniu i aktualizacji stron. Odpowiem na każdy list (podpisany imieniem i nazwiskiem), proszę jedynie o cierpliwość.

·  Strony „Prawa karnego” nie mają charakteru komercyjnego ani towarzyskiego. W szczególności nie są miejscem uzyskiwania porad prawnych. Na takie listy (nie podpisane imieniem i nazwiskiem lub w sprawie porad prawnych) nigdy nie odpowiadam. Wymiana poglądów jest jak najbardziej wskazana.

·  Z publikacji zawartych na tych stronach można korzystać jedynie dla osobistego użytku. Stanowią one najczęściej fragmenty większych opracowań. Wykorzystanie na własnych stronach WWW, działalności wydawniczej, powielanie, itp. wymaga zgody ich autora.

·  Wykaz publikacji


e-mailwaryl@panda.bg.univ.gda.pl


[Prawo karne] [Biografie karnistów] [Przestępstwa komputerowe] [Zwroty i sentencje łacińskie]
[Akty prawne] [Zbrodnia i kara] [Galeria] [Kącik studenta] [Inne strony]

Aktualizacja: 16.06.2002 r.

© J. W. 1997-2002


Strona była odwiedzana od stycznia 1999 r.