oprac.: dr J. Warylewski

KAZUSY

I. Karalność praktyk sadomasochistycznych a prawo do prywatności

1. Stan faktyczny: W 1997 r. policja, w czasie rutynowego śledztwa prowadzonego w innej sprawie, znalazła filmy video nakręcone podczas sadomasochistycznych spotkań. W spotkaniach tych brało udział łącznie ok. 40 mężczyzn o orientacji homoseksualnej. Tworzyli oni nieformalną, dobrze zorganizowaną grupę. Spotkania te miały charakter prywatny, odbywały się w specjalnych pomieszczeniach (w domu niedostępnym dla osób postronnych), które były wyposażone w narzędzia tortur i kamery video. Uczestnicy byli osobami dorosłymi, nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia za udział w tych spotkaniach, ich zgoda na stosunki homoseksualne i praktyki sadomasochistyczne była pełna i pozbawiona jakiejkolwiek wady (brak przymusu, błędu, podstępu, itp.). W czasie spotkań, podczas praktyk polegających na zadawaniu bólu i cierpienia, dochodziło do uszkodzeń ciała. Nie miały one charakteru ciężkich i trwałych, jednak niektóre z nich powodowały naruszenie czynności narządu ciała na czas powyżej 7 dni. Praktyki te koncentrowały się na powodowaniu uszkodzeń w okolicy genitaliów — przypiekanie gorącym żelazkiem, polewanie gorącym woskiem, nakłuwanie igłami, torturowanie za pomocą papieru ściernego i haczyków wędkarskich, itp.). Istniały ustalone słowa-kody, których wypowiedzenie przez pokrzywdzonego, powodowało natychmiastowe zaprzestanie opisanych wyżej praktyk. Spotkania trwały przez ok. 5 lat. W tym czasie rekrutowano też nowych członków. Spośród uczestników tylko niektórzy zostali postawieni w stan oskarżenia.

Oskarżony Jerzy Z. był uczestnikiem tych spotkań, oskarżenie oparte było w głównej mierze na dowodach przeprowadzonych z zabezpieczonych taśm video, które nie były sprzedawane ani w żaden inny sposób udostępniane tym, którzy nie byli członkami tej nieformalnej grupy homoseksualistów. Oskarżony twierdził, że nie zdawał sobie sprawy z bezprawności swoich działań.

2. Wyrok: Oskarżony Jerzy Z. został uznany za winnego zarzucanego mu czynu (występek umyślnego uszkodzenia ciała z art. 156 § 1 k.k. (157 § 1 n.k.k.) popełniony w warunkach ciągłości z art. 58 k.k. [91 § 1 n.k.k.]) i na podstawie art. 156 § 1 k.k. (157 § 1 n.k.k.), za czyn ten został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności.

3. Zagadnienia prawne: Czy zgoda pokrzywdzonego może wyłączyć kryminalną bezprawność praktyk sadomasochistycznych, w wyniku których dochodzi do uszkodzeń ciała w rozumieniu art. 156 § 1 k.k. (157 § 1 n.k.k.)? Czy penalizacja takich praktyk jest dozwolonym naruszeniem prawa do prywatności, w rozumieniu art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności?

Artykuł 8 Konwencji

  1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.
  2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.
II. Spotkanie na imieninach

Mirosław B. został zaproszony przez swoją znajomą z pracy na przyjęcie imieninowe. Na przyjęciu było obecnych kilkanaście osób. Mirosław B. nie opuścił mieszkania Haliny W. — swojej znajomej —- wraz z innymi gośćmi. Pomimo próśb i nalegań Haliny W. (żądania), pozostał w jej mieszkaniu. Mirosław B. zaproponował znajomej odbycie stosunku, a gdy ta odmówiła, uderzył ją w twarz i przywiązał krawatem do metalowego kwietnika. Halina W. protestowała, usiłowała się uwolnić, wszystko to bezskutecznie. Udało jej się jednak przekonać Mirosława B. aby użył prezerwatywy.

Ponieważ Mirosław B. nie miał prezerwatywy przy sobie (Halina W. nie posiadała jej również w swoim mieszkaniu) udał się do stojącego na zewnątrz budynku automatu. Z powodu braku bilonu, przy użyciu kamienia, który leżał na ziemi przy automacie, zniszczył automat i zabrał prezerwatywę o wartości 2 zł. Wartość całkowicie zniszczonego automatu wynosiła 4.600 zł.

Po powrocie do mieszkania Haliny W, Mirosław B. odbył z nią W. stosunek (używając prezerwatywy), po czym odwiązał ją od kwietnika i opuścił mieszkanie.

1. Ilu czynów dopuścił się Mirosław B.?

2. Znamiona jakich przepisów wypełniają popełnione przez niego czyny (czyn)?

3. Ile przestępstw popełnił Mirosław B.?

4. Za co i na podstawie jakich przepisów powinien zostać skazany?

5. Wymierz kary (karę) za popełnione przez Mirosława B. przestępstwo (przestępstwa)!