Stytystyka zła

Tabela nr 1 — opracowanie własne

Kary śmierci orzeczone w Polsce w latach 1955–1987

Rok Skazania Rok Skazania Rok Skazania Rok Skazania

1955

16

1964

6

1973

18

1982

3

1956

5

1965

3

1974

8

1983

9

1957

4

1966

9

1975

18

1984

12

1958

8

1967

4

1976

23

1985

17

1959

8

1968

5

1977

10

1986

13

1960

11

1969

6

1978

15

1987

7

1961

14

1970

10

1979

5

1988

1962

6

1971

9

1980

8

1989

1963

8

1972

15

1981

4

1990

Źródła: J. Wojciechowska: Czy uchwalimy kodeks karny znoszący karę śmierci (w:) Problemy nauk penalnych, Prace ofiarowane Pani Profesor Oktawii Górniok, Katowice 1996, s. 234 i n., A. Grześkowiak: Kara śmierci w polskim prawie karnym, Toruń 1982, s. 120 i n. oraz dane statystyczne publikowane przez GUS w rocznikach statystycznych.  • Statystyka Kryminalna  • © J. W. 1998

    Ostatnia aktualizacja: 02.01.1999 r.


    Strona była odwiedzana od stycznia 1999 r.