Kącik studenta

- literatura -


Polskie podręczniki prawa karnego materialnego

(Poniższy wybór dokonany został w sposób jak najbardziej arbitralny. Zapewne można by zarzucić mu brak kilku pozycji, a kilka uznać za umieszczone bez potrzeby. Za kryterium przyjąłem systematyczne opracowanie prawa karnego materialnego, przez polskich autorów i w języku polskim. Większość pozycji na poniższej liście była też traktowana przez autorów lub wydawana jako podręczniki akademickie. Niebawem lista komentarzy do ustawy karnej, orzecznictwa oraz piśmiennictwa.)

 1. I. Andrejew: Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1989 (IX i zarazem ostatnie wydanie).
 2. J. Bafia: Polskie prawo karne, Warszawa 1989 (I i zarazem ostatnie wydanie).
 3. T. Bojarski, A. Gimbut, C. Gofroń (red.), A. Wąsek, J. Wojciechowski: Prawo karne, Lublin 1994.
 4. K. Buchała, A. Zoll: Polskie prawo karne, Warszawa 1997 (II wydanie, I — 1995).
 5. K. Buchała: Prawo karne materialne, Warszawa 1989 (II wydanie).
 6. S. Budziński: Wykład porównawczy prawa karnego. Część ogólna, Warszawa 1868 (I i zarazem ostatnie wydanie).
 7. S. Budziński: Wykład porównawczy prawa karnego. Część szczególna, Warszawa 1883 (I i zarazem ostatnie wydanie).
 8. M. Cieślak: Polskie prawo karne — zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1990 — I wydanie (II — 1994, III — 1995).
 9. L. Gardocki: Prawo karne, Warszawa 1994 — I wydanie (III wydanie — 1998).
 10. S. Glaser: Prawo karne — część ogólna, Warszawa 1920.
 11. S. Glaser: Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1933.
 12. A. Gubiński: Zasady prawa karnego, Warszawa 1996 (V wydanie).
 13. R. Hube: Ogólne zasady nauki prawa karnego, Warszawa 1830 (jedyne wydanie).
 14. E. Krzymuski: Wykład prawa karnego ze stanowiska nauki i prawa austriackiego, tom I i II, wyd. III, Kraków 1911 (ogółem III wydania: wyd. I – 1885 r., II – 1901 r.).
 15. E. Krzymuski: Zarys ogólnych instytucyi prawa karnego, Kraków 1918 (jedyne wydanie).
 16. E. Krzymuski: System prawa karnego, Kraków 1921 (jedyne wydanie).
 17. L. Lernell: Wykład prawa karnego — część ogólna, Warszawa 1961.
 18. F. Maciejowski: Wykład prawa karnego w ogólności, Warszawa 1848 (jedyne wydanie).
 19. J. Makarewicz: Prawo karne ogólne, Kraków 1914 (jedyne wydanie).
 20. J. Makarewicz: Polskie prawo karne — część ogólna, Lwów-Warszawa, 1919 (jedyne wydanie).
 21. J. Makarewicz: Prawo karne. Wykład porównawczy, Lwów — Warszawa 1924 (jedyne wydanie).
 22. W. Makowski: Prawo karne. Część ogólna, Warszawa-Lublin-Łódź-Poznań-Kraków 1920 (jedyne wydanie).
 23. W. Makowski: Prawo karne. O przestępstwach w szczególności, Warszawa 1924 (jedyne wydanie).
 24. A. Marek: Prawo karne — część ogólna, Bydgoszcz 1992.
 25. A. Marek, M. Filar, A. Grześkowiak, D. Gajdus, E. Pływaczewski: Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki (pod red. A. Marka), Warszawa 1986.
 26. A. Marek: Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach, Toruń 1996 (II wydanie).
 27. A. Marek: Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1997 (I wydanie).
 28. A. Marek: Prawo karne, Warszawa 2000 (II wydanie).
 29. A. Marek: Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń. Skrypt dla studentów administracji, Toruń 1997.
 30. B. Namysłowska, M. Dietrich: Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 1998.
 31. S. Pławski: Prawo karne (w zarysie). Część I — III, Warszawa 1965, 1966, 1968 (jedyne wydanie).
 32. H. Popławski: Podstawy prawa karnego, Gdańsk 1980 (w formie skryptu).
 33. E. Rappaport: Rys zasad prawa karnego materjalnego. Warszawa 1920 (jedyne wydanie).
 34. A. Ratajczak, A. Szwarc: Zarys prawa karnego — Zagadnienia wstępne i nauka o ustawie karnej, Poznań 1971.
 35. S. Reinhold: Zarys prawa karnego, obowiązującego na ziemiach polskich. Część ogólna. Warszawa-Kraków 1920.
 36. M. Surkont: Prawo karne. Podręcznik dla studentów administracji, Sopot 1998.
 37. S. Śliwiński: Polskie prawo karne materialne — część ogólna, Warszawa 1946 (jedyne wydanie).
 38. S. Śliwiński: Prawo karne materialne — część szczególna, Warszawa 1948 (w formie skryptu, jedyne wydanie).
 39. J. Śliwowski: Prawo karne, Warszawa 1975 (II wydanie — 1979).
 40. W. Świda: Prawo karne, Warszawa 1986 (III wydanie).
 41. J. Waszczyński (red.): Prawo karne w zarysie. Nauka o ustawie karnej i przestępstwie, Łódź 1992.
 42. W. Wolter: Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973 (I i zarazem ostatnie wydanie).
 43. W. Wolter: Prawo karne — zarys wykładu systematycznego. Część ogólna, Warszawa 1947 (I i zarazem ostatnie wydanie).
 44. W. Wolter: Zarys systemu prawa karnego. Część ogólna, t. I i II, Kraków 1933-1934 (I i zarazem ostatnie wydanie).

Komentarze do kodeksu karnego

(wykaz nie obejmuje komentarzy do pozakodeksowych przepisów karnych za wyjątkiem komentarza prof. O. Górniok — odpowiednie przepisy znalazły się bowiem w k.k. z 1997 r.)

 1. Andrejew I., Świda W., Wolter W.: Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973.
 2. Andrejew I.: Kodeks karny. Krótki komentarz, Warszawa 1988.
 3. Bafia J., Mioduski K., Siewierski M.: Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1987.
 4. Bojarski T.: Podręczny komentarz do kodeksu karnego, Kraków 1998.
 5. Buchała K., Ćwiąkalski Z., Szewczyk M., Zoll A.: Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna, Warszawa 1994.
 6. Buchała K., Zoll A.: Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna, Kraków 1998.
 7. Buchała K. Zoll A.: Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, t. 1 i 2, Kraków 1999.
 8. Glaser S., Mogilnicki A.: Kodeks karny. Komentarz, 1934.
 9. Góral R.: Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1998.
 10. Górniok O.: Prawo karne gospodarcze. Komentarz, Toruń 1997.
 11. Górniok O., Hoc S., Wąsek A.: Kodeks karny. Komentarz. Tom III (art. 117-363), Gdańsk 1999.
 12. Kalitowski M., Sienkiewicz Z., Szumski J., Tyszkiewicz L., Wąsek A.: Kodeks karny. Komentarz. Tom II (art. 32-116), Gdańsk 1999.
 13. Makarewicz J.: Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938.
 14. Makowski W.: Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1933.
 15. Marek A.: Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna, Warszawa 1999.
 16. Marek A.: Komentarz do kodeksu karnego. Część szczególna, Warszawa 2000.
 17. Nisenson J., Siewierski M.: Kodeks karny i prawo o wykroczeniach z komentarzem i orzecznictwem Sądu Najwyższego do dnia 30 listopada 1934 r., Warszawa 1935.
 18. Peiper L.: Komentarz do kodeksu karnego, Kraków 1933.
 19. Rejman G. (red.): Komentarz do kodeksu karnego, Część ogólna, Warszawa 1999.
 20. Siewierski M.: Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Komentarz, Warszawa 1958.
 21. Wąsek A.: Kodeks karny. Komentarz. Tom I (art. 1-31), Gdańsk 1999.
 22. Wojciechowski J.: Kodeks karny z krótkim komentarzem praktycznym, Skierniewice 1993.
 23. Wojciechowski J.: Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1997.
 24. Zoll A.: Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, t. 1 i 2, Kraków 1999.

Opracowania systemowe

1. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński (red.): System prawa karnego. O przestępstwach w szczególności, Tom IV, Część 1, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985.

2. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński (red.): System prawa karnego. O przestępstwach w szczególności, Tom IV, Część 2, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989.


Podręczniki obce

a) w języku niemieckim

 1. Beling E.: Die Lehre vom Verbrechen, 1906.
 2. Beling E.: Gründzüge des Strafrechts, 1930.
 3. Binding K.: Handbuch des Strafrechts, 1885.
 4. Binding K.: Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts. Besonderer Teil, 1905.
 5. Jescheck H. H.:, Weigend T.: Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, Berlin 1996.
 6. Liszt F.: Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 1888.
 7. Maurach R., Gössel H., Zipf H.: Strafrecht. Allgemeiner Teil, 1988.
 8. Maurach R., Gössel H., Zipf H.: Strafrecht. Allgemeiner Teil. Teilband 2. Heidelberg 1989.
 9. Maurach R., Schroeder, Maiwald: Strafrecht. Besonderer Teil. Teilband 1, 1988.
 10. Maurach R., Schroeder, Maiwald: Strafrecht. Besonderer Teil. Teilband 2, 1991.
 11. Maurach R., Zipf H.: Strafrecht. Allgemeiner Teil. Teilband 1, Heidelberg 1992.
 12. Mayer H.: Strafrecht. Allgemeiner Teil, 1967
 13. Mezger E.: Strefrecht, 1949.
 14. Roxin C.: Strafrecht — Algemeiner Teil, Band I, Monachium 1992.
 15. Sauer W.: System des Strafrechts. Besonderer Teil, 1954.
 16. Schmidhäuser E.: Strafrecht — Allgemeiner Teil, Tübingen 1982.
 17. Stratenwerth G.: Strafrecht, Allgemeiner Teil, Die Straftat, 1981.
 18. Welzel H.: Das Deutsche Strafrecht. Eine systematische Darstellung, Berlin 1969.

b) w języku angielskim

 1. Smith J. C., Hogan B.: Criminal Law, 1992.
 2. Wiliams G. L.: Criminal Law. The general part, 1961.
 3. LaFave W. R., Scott A. W.: Substantive criminal law, 1986.
 4. Hall J.: General principles of criminal law, 1960.

Zbiory kazusów oraz materiały pomocnicze

 1. Bogdan G., Kardas P., Majewski J., Rodzynkiewicz M., Wróbel W.: Kazusy. Prawo karne materialne, Kraków 1996.
 2. Bryk J., Enerlich M., Nowicka I.: Prawo karne materialne. Część szczególna. Tablice poglądowe. Część I, Toruń 1997.
 3. Enerlich M., Nowicka I.: Kazusy z prawa karnego materialnego z rozwiązaniami, Warszawa 1997.
 4. Enerlich M., Nowicka I: Prawo karne materialne. Część ogólna. Tablice poglądowe, Toruń 1996.
 5. Hofmański P., Melezini M., Szczygieł G.: Kazus. Podręcznik do ćwiczeń z prawa karnego, Białystok 1996.
 6. Rejman G.: Zbiór kazusów z części ogólnej prawa karnego, Warszawa 1966.
 7. Siwik Z.: Kazusy z prawa karnego materialnego. Część ogólna, Wrocław-Warszawa 1975.

Czasopisma

A. ukazujące się aktualnie (w 1998 r.):

1. Edukacja Prawnicza (miesięcznik) — prenumerata: Wydawnictwo C.H. Beck, 00-582 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 16/3, tel.: (0-22) 646-00-88, fax: (0-22) 646-02-91,

2. Palestra (miesięcznik) — prenumerata: Redakcja "Palestry": 00-202 Warszawa; ul. Świętojerska 16, tel.: (0-22) 31-27-78,

3. Państwo i Prawo (miesięcznik) — prenumerata: 00-492 Warszawa, ul. Wiejska 12, tel.: (0-22) 628-82-96, (0-22) 621-14-59,

4. Prokuratura i prawo (miesięcznik) — prenumerata: Departament Prokuratury Ministerstwa Sprawiedliwości, 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25, tel.: (0-22) 826-24-41, (0-22) 49-09-92,

5. Przegląd Sądowy (miesięcznik) — prenumerata: Wydawnictwo Prawnicze, 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 50, tel.: (0-22) 49-40-94, fax: (0-22) 49-94-10,

6. Rzeczpospolita (dziennik) — 02-015 Warszawa, pl. Starynkiewicza 7, tel.: 628-25-07

7. Wojskowy Przegląd Prawniczy (kwartalnik) — prenumerata: Naczelna Prokuratura Wojskowa, 00-909 Warszawa, ul. Nowowiejska 26 B,


Orzecznictwo

 1. Temida dla Windows wer. 3.0 (w.: Polskie Prawo i Orzecznictwo — System Informacji Prawnej), Wydawnictwo Prawnicze Lex, Sopot 1999 (obejmuje orzeczenia SN, NSA i Sądów Apelacyjnych).
 2. P. Piszczek: Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Prawo karne, Białystok.
 3. P. Piszczek: Wytyczne Sądu Najwyższego. Prawo karne, Białystok 1993.
 4. J. Fajnberg, M. Leonieni: Kodeks karny z orzecznictwem okresu powojennego, Łódź 1958.
 5. J. Grajewski, P. Wielbiński: Wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego do nauki prawa karnego materialnego, Gdańsk 1985.
 6. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Izba Wojskowa — OSNKW (zbiór urzędowy, ukazuje się od 1970 r. do chwili obecnej).
 7. Orzecznictwo Sądów Polskich — OSP (miesięcznik)
 8. L. Sługocki: Prawo karne materialne w orzecznictwie Sądu Najwyższego 1987-1994, Warszawa 1995.
 9. K. Janczukowicz: Kodeks karny z orzecznictwem, Gdańsk 1996 (w zasadzie pełen wybór orzeczeń SN z lat 1970-1995).

e-mailwaryl@panda.bg.univ.gda.pl

| Powrót | Prawo karne | Zbrodnia i kara | Aktualności | Ogłoszenia | Akty prawne | Galeria | Inne strony |
| Początek | Zwroty i sentencje łacińskie | Info | Poczta |Copyright by J. Warylewski 1999-2000

Strona była odwiedzana od stycznia 1999 r.