Podstawowe Pojęcia Polskiego Prawa Karnego
© Jarosław Warylewski


|Pojęcie czynu w prawie karnym|
|Społeczna szkodliwość czynu|
|Bezprawność czynu|
|Czyn zawiniony|
|Dobro prawne|
|Kontratypy|

Ostatnia aktualizacja 20.12.1998 r.

© J. W. 1998


Strona była odwiedzana od stycznia 1999 r.