Prawa autorskie - J. Warylewski (kopiowanie i wykorzystanie tylko za zgodą autora) (1).

O Andrzeju Spotowskim — nota biograficzna


Postać Andrzeja Spotowskiego zawsze budziła mój najwyższy podziw. Wobec trudów, które musiał pokonać A. Spotowski na swej drodze do panteonu polskich karnistów, to co jest udziałem większości osób zajmujących się nauką prawa karnego (problemy natury materialnej, ograniczona baza naukowo-dydaktyczna, etc.) — nie zasługuje w zasadzie na uwagę. Bezprzykładowe przezwyciężenie własnych ułomności zaowocowało wieloma pracami monograficznymi oraz przyczynkarskimi (łącznie ok. 120 publikacji — m.in. 4 książki i 66 artykułów).

A. Spotowski (ur. w 1940 r.) rozpoczął studia na Wydziale Prawa jako student Studium Zaocznego UJ w Katowicach. W 1970 r. broni pracę doktorską, w 1976 r. habilituje się na podstawie pracy pt. „Pomijalny (pozorny) zbieg przepisów ustawy i przestępstw". Pracował w redakcji pisma „ Życie i zdrowie" udzielając porad prawnych, wielokrotnie przebywał na stypendium w Niemczech. W 1989 r. zostaje profesorem Uniwersytetu Jagielońskiego. A. Spotowski zmarł 2 maja 1990 r.

dr Jarosław Warylewski


Aneks

Wybór materiałów źródłowych:


Wybrane publikacje prof. A. Spotowskiego:

 1. A. Spotowski: Pomijalny (pozorny) zbieg przepisów ustawy i przestępstw, Warszawa 1976.
 2. A. Spotowski: Funkcja niebezpieczeństwa w prawie karnym, Warszawa 1990.
 3. A. Spotowski: Erscheinungsformen der Straftat im deutschen und polnischen Recht, Baden-Baden 1979.
 4. A. Spotowski: O odstąpieniu od usiłowania, Państwo i Prawo 1980, nr 6.
 5. A. Spotowski: Oddalenie niebezpieczeństwa jako okoliczność łagodząca, Państwo i Prawo 1985, nr 10.
 6. A. Spotowski: Kilka uwag o obowiązku gwaranta w prawie karnym, Państwo i Prawo 1987, nr 11.
 7. A. Spotowski: Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes durch Gefährdungs... und Unternehmensdelikte, Berlin 1987.
 8. A. Spotowski: Próba rozgraniczenia form zjawiskowych przestępstwa w nowym kodeksie karnym, Palestra 1972, nr 2.
 9. A. Spotowski: O redukcji ocen przy zbiegu przestępstw, Państwo i Prawo 1975, nr 7.
 10. A. Spotowski: Pojęcie funkcji związanej ze szczególną odpowiedzialnością w kodeksie karnym, Państwo i Prawo 1975, nr 11.
 11. A. Spotowski: W sprawie konstrukcji przestępstwa ciągłego, Państwo i Prawo 1979, nr 1.
 12. A. Spotowski: O art. 10 k.k. po 10 latach obowiązywania krytycznie, Państwo i Prawo 1979, nr 10.
 13. A. Spotowski: Warunkowe zawieszenie wykonania kary a kara łączna, Nowe Prawo 1979, nr 5.
 14. A. Spotowski: O recydywie w świetle wytycznych Sądu Najwyższego, Nowe Prawo 1980, nr 2.
 15. A. Spotowski: Odstąpienie od usiłowania, Państwo i Prawo 1980, nr 6.
 16. A. Spotowski: Przestępstwo ciągłe czy ciąg przestępstw, Państwo i Prawo 1980, nr 10.
 17. A. Spotowski: Grzywna dzienna, Gazeta Prawna 1981, nr 15-16.
 18. A. Spotowski: Lex retro non agit, Palestra 1985, nr 9.
 19. A. Spotowski: Sprawstwo kierownicze, Studia Prawnicze 1988, nr 1-2.
 20. A. Spotowski: Stan wyższej konieczności a kontratyp dozwolonego ryzyka, Nowe Prawo 1989, nr 7-8.

Przypisy

(1) Prezentowany tu tekst jest jedynie wersją roboczą przygotowywanego dopiero artykułu. Trwają prace autora nad zbieraniem i weryfikowaniem materiałów źródłowych.


Powrót do Prawa Karnego

[Prawo karne] [Zwroty i sentencje łacińskie] [Akty prawne] [Zbrodnia i kara] [Przestępstwa komputerowe]
[Inne strony] [Info] [Kącik studenta] [Początek strony] [Biografie karnistów]


Ostatnia aktualizacja: 12.01.1998 r.

© J. W. 1997


Strona była odwiedzana od stycznia 1999 r.