Prawo karne

- kącik studenta -

 

 

 

 


·  Literatura prawa karnego materialnego

·  Uniwersytet Gdański — wykłady do wyboru

·  Kazusy

·  Wyroki do glosowania

·  Egzamin

·  Konsultacje


Ta strona ma pomóc studentom wydziałów prawa (być może też innym) w pomyślnym studiowaniu prawa karnego materialnego oraz zaliczaniu i zdawaniu egzaminów w tym zakresie. Oczekuję na propozycje co do zawartości tej strony! Czy mają to być internetowe konsultacje, czy coś innego?


— Co powinien wiedzieć student?

Student powinien wiedzieć wszystko.

Co powinien wiedzieć magister?

Magister powinien wiedzieć wszystko ze swojej dziedziny.

Co powinien wiedzieć doktor?

Doktor powinien wiedzieć wszystko ze swojej specjalności.

Co powinien wiedzieć doktor habilitowany?

Doktor habilitowany powinien wiedzieć, w której książce co się znajduje.

Co powinien wiedzieć docent?

Docent powinien wiedzieć, gdzie jest biblioteka.

Co powinien wiedzieć profesor?

Profesor powinien wiedzieć, gdzie są docenci.

(Cyt. za Rzeczpospolitą z 11.03.1998 r.)e-mailwaryl@panda.bg.univ.gda.pl


| Prawo karne | Zbrodnia i kara | Aktualności | Ogłoszenia | Akty prawne | Galeria | Inne strony |
| Początek | Zwroty i sentencje łacińskie | Info | Poczta |


© J. Warylewski 1997-2000


Strona była odwiedzana od stycznia 1999 r.