Wizerunek Temidy (po lewej) na wazie greckiej z kolekcji w Berlinie. Zdjêcie udostêpni³ Andrew Wilson.