Wizerunek Temidy (po lewej) na wazie greckiej z kolekcji w Berlinie. Zdjêcie udostêpni³ Andrew Wilson.

|Katedra Prawa Karnego WPiA UG - strona domowa Prof. dra hab. Jarosława Warylewskiego|