****

Zbrodnia i kara (prawo karne dla opornych)
© Jarosław Warylewski


Źródło fot.: Hulton Getty Picture Collection

Zdjęcie przedstawia ścięcie osoby stanu szlacheckiego we Francji. Obok miejsca egzekucji widać przygotowaną trumnę oraz siano, na które stoczy się głowa skazańca. W tle wiszący skazaniec na szubienicy.


e-mailwaryl@panda.bg.univ.gda.pl


|Prawo karne - a co to takiego?|
|Podstawowe pojęcia prawa karnego|
|Teorie kary|
|Cele kary|
[Kara śmierci]
|Inne kary i tortury|
|Statystyka zła|
|Prawo karne w literaturze|
|Pitaval|

|Prawo karne| |Biografie karnistów| |Przestępstwa komputerowe| |Zwroty i sentencje łacińskie| |Galeria|
|Akty pra wne| |Info| |Kącik studenta| |Inne strony|

© J. W. 1997


Strona była odwiedzana od stycznia 1999 r.

|Katedra Prawa Karnego WPiA UG - strona domowa Prof. dra hab. Jarosława Warylewskiego|